Khách hàng sau nâng sống mũi 5 năm có biểu hiện tụt sống mũi lộ chất liệu đầu mũi, đầu mũi thường xuyên sưng tấy đỏ và có biểu hiện đau nhức

https://drive.google.com/open?id=1pGryvOza3qRvts9FalcM4GnhnyDiWfXw