Bài giảng chăm sóc vết thương

Bài giảng chăm sóc vết thương

Bài giảng chăm sóc vết thương

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Kỹ thuật thay băng vết thương thường

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

Có rất nhiều khái niệm về vết thương như: “Vết thương phần mềm chỉ các thương tích gây rách da và gây tổn thương mô liên kết dưới da, gân và cơ”. Hoặc: “Vết thương được xem như sự gián đoạn trong sự liên tục của tế bào. Sự lành vết thương là sự phục hồi của sự liên tục đó”.

PHÂN LOẠI

Theo cơ chế vết thương

Theo mức độ ô nhiễm

Theo nguyên nhân

Theo thời gian

Xem và tải đầy đủ bài giảng chăm sóc vết thương

Bài giảng chăm sóc vết thương

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323