Bài giảng nhiễm trùng bàn tay

Bài giảng nhiễm trùng bàn tay Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Nhiễm trùng bàn tay Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa nhiễm trùng…

Bài giảng vết thương bàn tay

bai-giang-vet-thuong-ban-tay-dr-tien

Bài giảng vết thương bàn tay Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Vết thương bàn tay Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Vết thương…

Bài giảng trật khớp vai và khớp háng

bai-giang-trai-khop-vai-va-khop-hang-dr-tien

Bài giảng trật khớp vai và khớp háng Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Trật khớp vai và khớp háng Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng…

Bài giảng gãy xương hở

Bài giảng gãy xương hở Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Gãy xương hở Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương hở Bài…

Bài giảng gãy xương chậu

bai-giang-gay-xuong-chau-dr-tien

Bài giảng gãy xương chậu Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Gãy xương chậu Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Gãy xương chậu Bài…

Bài giảng gãy xương chi dưới

bai-giang-gay-xuong-chi-duoi-dr-tien

Bài giảng gãy xương chi dưới Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Gãy xương chi dưới Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương…

Bài giảng gãy xương chi trên

bai-giang-gay-xuong-chi-tren-dr-tien

Bài giảng gãy xương chi trên Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Gãy xương chi trên Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương…

Bài giảng chấn thương vết thương sọ não

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-so-nao-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương sọ não Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Chấn thương vết thương sọ não Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng…

Bài giảng chấn thương vết thương ngực

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-nguc-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương ngực Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Chấn thương vết thương ngực Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến Thẩm mỹ Dr.Tiến tại Hải Phòng   Xem và tải…

Bài giảng chấn thương vết thương bụng

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-bung-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương bụng Bộ môn: Ngoại & PTTH Môn học: Bệnh học Ngoại Đối tượng : Sinh viên chuyên tu Bài giảng : Lý thuyết Địa điểm : Giảng đường. Tên bài giảng: Chấn thương vết thương bụng Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến   Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa…

error: Nội dung độc quyền Dr. Tiến, vui lòng liên hệ Admin nếu muốn sao chép
Call now: 093.151.2323