Bài giảng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ nhũ nhi

bai-giang-benh-long-ruot-cap-o-tre-nhu-nhi-dr.tien

Bài giảng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ nhũ nhi

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Bệnh lồng ruột cấp ở trẻ nhũ nhi

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-benh-long-ruot-cap-o-tre-nhu-nhi

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Lồng ruột cấp ở trẻ nhũ nhi

Bài giảng ngoại khoa lồng ruột cấp ở trẻ nhũ nhi

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323