Bài giảng vết thương bàn tay

bai-giang-vet-thuong-ban-tay-dr-tien

Bài giảng vết thương bàn tay

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Vết thương bàn tay

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-vet-thuong-ban-tay

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Vết thương bàn tay

Bài giảng ngoại khoa vết thương bàn tay

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323