Bài giảng trật khớp vai và khớp háng

bai-giang-trai-khop-vai-va-khop-hang-dr-tien

Bài giảng trật khớp vai và khớp háng

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Trật khớp vai và khớp háng

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-trai-khop-vai-va-khop-hang

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa trật khớp vai và khớp háng

Bài giảng ngoại khoa Trật khớp vai và khớp háng

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323