Bài giảng nhiễm trùng bàn tay

Bài giảng nhiễm trùng bàn tay

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Nhiễm trùng bàn tay

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-nhiem-trung-ban-tay

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa nhiễm trùng bàn tay

Bài giảng ngoại khoa nhiễm trùng bàn tay

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323