Bài giảng bệnh sỏi tiết liệu

bai-giang-benh-soi-tiet-lieu-dr-tien

Bài giảng bệnh sỏi tiết liệu

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Bệnh sỏi tiết liệu

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

Trung tâm thẩm mỹ viện Dr.Tiến tại Hải Phòng

bai-giang-benh-soi-tiet-lieu

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Sỏi tiết liệu

Bài giảng ngoại khoa sỏi tiết liệu

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323