Bài giảng chấn thương tiết niệu

Bài giảng chấn thương tiết niệu

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Chấn thương tiết niệu

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-chan-thuong-tiet-nieu

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa chấn thương tiết liệu

Bài giảng ngoại khoa chấn thương tiết niệu

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323