Bài giảng chấn thương vết thương bụng

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-bung-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương bụng

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Chấn thương vết thương bụng

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

 

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-bung

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa chấn thương – vết thương bụng

Bài giảng ngoại khoa chấn thương – vết thương bụng

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323