Bài giảng chấn thương vết thương ngực

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-nguc-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương ngực

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Chấn thương vết thương ngực

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

Thẩm mỹ Dr.Tiến tại Hải Phòng

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-nguc

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa chấn thương – vết thương ngực

Bài giảng ngoại khoa chấn thương – vết thương ngực

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323