Bài giảng chấn thương vết thương sọ não

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-so-nao-dr.tien

Bài giảng chấn thương vết thương sọ não

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Chấn thương vết thương sọ não

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-chan-thuong-vet-thuong-so-nao

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa chấn thương vết thương sọ não

Bài giảng ngoại khoa chấn thương vết thương sọ não

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323