Bài giảng gãy xương chi dưới

bai-giang-gay-xuong-chi-duoi-dr-tien

Bài giảng gãy xương chi dưới

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Gãy xương chi dưới

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

 

bai-giang-gay-xuong-chi-duoi-dr-tien-hai-phong

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương chi dưới

Bài giảng ngoại khoa gãy xương chi dưới

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323