Bài giảng gãy xương chi trên

bai-giang-gay-xuong-chi-tren-dr-tien

Bài giảng gãy xương chi trên

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Gãy xương chi trên

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-gay-xuong-chi-tren

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương chi trên

Bài giảng ngoại khoa gãy xương chi trên

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323