Bài giảng gãy xương hở

Bài giảng gãy xương hở

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Gãy xương hở

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-gay-xuong-ho

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa gãy xương hở

Bài giảng ngoại khoa Gãy xương hở

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323