Bài giảng sỏi ống mật chủ và biến chứng

bai-giang-soi-ong-mat-chu-va-bien-chung-drtien

Bài giảng sỏi ống mật chủ và biến chứng

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Sỏi ống mật chủ và biến chứng

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-soi-ong-mat-chu-va-bien-chung

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa sỏi ống mật chủ và biến chứng

Bài giảng ngoại khoa Sỏi ống mật chủ và biến chứng

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323