Bài giảng: Tắc ruột

Bài giảng tắc ruột

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Tắc ruột

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-tac-ruot

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Tắc ruột

Bài giảng ngoại khoa tắc ruột

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323