Bài giảng ung thư đại tràng

bai-giang-ung-thu-dai-trang-drtien-tham-my-hai-phong

Bài giảng ung thư đại tràng

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Ung thư đại tràng

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

Trung tâm thẩm mỹ Dr.Tiến tại Hải Phòng

bai-giang-ung-thu-dai-trang-drtien

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Ung thư dạ dày

Bài giảng ngoại khoa ung thư dạ dày

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323