Bài giảng ung thư tiết niệu

bai-giang-ung-thu-tiet-nieu-drtien-hai-phong

Bài giảng ung thư tiết niệu

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Ung thư tiết niệu

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-ung-thu-tiet-nieu-drtien

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Ung thư tiết niệu

Bài giảng ngoại khoa ung thư tiết niệu

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323