Bài giảng viêm túi mật cấp

viem-tui-mat-cap-dr-tien

Bài giảng viêm túi mật cấp

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Viêm túi mật cấp

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-viem-tui-mat-cap

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Viêm túi mật cấp

Bài giảng ngoại khoa Viêm túi mật cấp

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323