Bài giảng viêm tụy cấp

bai-giang-viem-tuy-cap

Bài giảng viêm tụy cấp

Bộ môn: Ngoại & PTTH

Môn học: Bệnh học Ngoại

Đối tượng : Sinh viên chuyên tu

Bài giảng : Lý thuyết

Địa điểm : Giảng đường.

Tên bài giảng: Viêm tụy cấp

Giảng Viên : BSNT Nguyễn Đức Tiến

bai-giang-viem-tuy-cap-dr-tien

 

Xem và tải đầy đủ Bài giảng ngoại khoa Viêm tụy cấp

Bài giảng ngoại khoa Viêm tụy cấp

Bài viết liên quan
Call now: 093.151.2323